Ziek melden

Als u uw kind ziek wilt melden, dan kan dat mondeling op school of telefonisch voor aanvang van de lessen tussen 8.00 en 8.30.
Telefoonnummer 0348 501254
Probeert u zoveel mogelijk bezoekjes aan de dokter, tandarts et cetera buiten schooltijd te plannen. Mocht dit onverhoopt niet te regelen zijn, geeft u het dan even aan de leerkracht door.