Verlof vragen

De schoolleiding kan in bepaalde gevallen toestemming geven de lessen te verzuimen. Te denken valt aan een huwelijksfeest, jubileum of begrafenis. Dit verlof dient van tevoren te worden aangevraagd bij de directie. De directie heeft hiervoor aanvraagformulieren. U kunt het formulier ‘Aanvraag vrijstelling schoolbezoek’ ook hiernaast downloaden.

Op vakantie buiten de schoolvakanties mag in principe niet. In slechts twee gevallen kan toestemming worden verleend :

  • Extra vakantie op medische gronden. In dit geval is een medische verklaring vereist.
  • Wanneer u door de aard van uw beroep genoodzaakt bent buiten de vastgestelde vakantiedata op vakantie te gaan. Een verklaring van de werkgever is dan verplicht.

Er is regelmatig de vraag voor een dag of middag extra verlof in verband met een weekendje uit. Dit valt niet onder toegestaan schoolverzuim en we mogen hiervoor geen vrij geven. De precieze regels hiervoor staan in het document ‘Informatie leerplicht’, dat u hiernaast kunt downloaden.
Bij twijfel of bepaald verlof verleend mag worden, overlegt de directie altijd met de leerplichtambtenaar.
Ongeoorloofd verzuim moet door ons worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ouders ontvangen in dit geval een boete.