De kinderen mogen 10 minuten voordat de school begint op het plein komen. Dan gaat de deur open. Ouders mogen hun kind ’s morgens in de klas brengen. Om 08.30 uur gaat de bel en sluiten we de deur: de lessen gaan beginnen.
’s Middags om 14.15 worden de leerlingen van groep 1 t/m 3 bij hun ouders gebracht bij het hek onder leiding van de leerkracht. Groep 4 t/m 8 gaat zelfstandig naar buiten.