Tso en bso

Tussenschoolse opvang

Vanwege de invoering van het continurooster hebben wij de lunchpauzes onder schooltijd opgevangen en is de TSO komen te vervallen.

Buitenschoolse opvang

U hebt keuze uit twee soorten buitenschoolse opvang (bso):

  • opvang in een groep kinderen. Dit gebeurt bij Kindercentrum Waarder.
    Vervoer wordt door het Kindercentrum geregeld. Uw kind wordt voor een klein bedrag opgehaald bij school. Een aantal ouders van school maakt jaarlijks gebruik van deze opvang. De school heeft goede contacten met deze bso. In de vakanties is Kindercentrum Waarder ook geopend.
  • opvang bij een gastouder thuis. Dit gebeurt veelal particulier. De schoolleiding kan hier eventueel in bemiddelen.