Tso en bso

Tussenschoolse opvang

Vanwege de invoering van het continurooster hebben wij de lunchpauzes onder schooltijd opgevangen en is de TSO komen te vervallen.

Buitenschoolse opvang

U hebt keuze uit drie soorten buitenschoolse opvang (bso):

  • BSO Driebruggen: Deze buitenschoolse opvang van Quadrant gebruikt ruimtes in onze school, waarbij zij kinderen van 4-13 jaar opvangen. De medewerkers zorgen wekelijks voor allerlei leuke activiteiten waarbij plezier, gezelligheid en talentontwikkeling centraal staat. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de kinderen kunnen zich spelenderwijs breder ontwikkelen. Opvang in de vakanties is mogelijk. 
  • Kindercentrum Waarder: Deze BSO vangt kinderen in groepen op. Het vervoer naar Waarder wordt door het Kindercentrum geregeld. Uw kind wordt voor een klein bedrag opgehaald bij school. Een aantal ouders van school maakt jaarlijks gebruik van deze opvang. In de vakanties is Kindercentrum Waarder ook geopend.
  • Opvang bij een gastouder thuis. Dit gebeurt veelal particulier. De schoolleiding kan hier eventueel in bemiddelen.