Thuis oefenen

We vinden het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met het hebben van huiswerk. Op het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen dit gewend zijn.
Vanaf groep 5 wordt er huiswerk opgegeven. Vanaf groep 6 gebeurt dit volgens vaste richtlijnen.
We hanteren een duidelijke opbouw in het huiswerk. De kinderen krijgen steeds een beetje meer huiswerk. Zie hiervoor ook het bestand Huiswerkafspraken op deze pagina.
Op de informatieavond voor ouders in september zullen de leerkrachten duidelijk aangeven wat er op het gebied van huiswerk in de betreffende groepen verwacht wordt.
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een overzicht van het huiswerk dat in de groep van uw kind gegeven wordt.

Agenda

De kinderen krijgen vanaf groep 6 voor een klein bedrag (€ 2,50) een agenda via school. De leerkrachten dragen er zorg voor dat de leerlingen het huiswerk in hun agenda schrijven.
We verwachten van u dat u regelmatig met uw kind de agenda checkt op huiswerk.