Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

In onze schoolgids vertellen wij op welke wijze we vorm en inhoud geven aan kwalitatief goed onderwijs en hoe we ervoor zorgdragen de kinderen in hun ‘zijn’ te sterken. 

Elk schooljaar passen we de schoolgids, indien nodig, aan qua informatie over de school. U kunt onder andere lezen wat de groepsverdeling is voor het komend schooljaar, wanneer welke groep gaat gymmen, et cetera. Ook het toets- en vakantierooster en diverse adressen staan erin vermeld. U kunt de schoolgids hiernaast downloaden.

In de schoolgids leest u ook over de MR. U kunt de agenda en notulen van de vergaderingen opvragen bij de secretaris van de MR.

Schoolplan

Elke 4 jaar stellen we een schoolplan op, waarin onze doelen op langere termijn beschreven staan. Omdat we ons als school steeds blijven ontwikkelen, maken we jaarlijks een zogenoemd schoolontwikkelplan. Daarin hebben we doelen geformuleerd waarmee we het komende schooljaar aan de slag gaan.
U kunt het schoolplan 2020-2024 hieronder downloaden.