Peutergroep Driebruggen

De peutergroep op onze school wordt verzorgd door Quadrant Kindercentra, een kinderopvangorganisatie die actief is in Gouda en omstreken.

Quadrant Kindercentra staat voor persoonlijke ontwikkeling, liefdevolle begeleiding en inspirerende omgeving. Het kind heeft zijn eigen ontwikkelingsbehoeftes en verdient een eigen benadering. Deze passende begeleiding wordt gegeven door onze betrokken pedagogisch medewerkers in een veilige en uitdagende omgeving. Bij dit alles staat plezier met elkaar voorop!

Voorschoolse educatie

De peutergroep is een voorloper van de basisschool. Het geeft uw kind de mogelijkheid om te wennen aan een groep met leeftijdsgenoten en spelenderwijs wordt het gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Zo leren kinderen bijvoorbeeld samen spelen, naar elkaar luisteren, conflicten oplossen, begrippen als groot-klein, tellen, liedjes zingen, woordschat vergroten en klimmen en klauteren.

Een aantal keren per jaar hebben Monica en Netty een overdrachtsgesprek met Sanne (intern begeleider van de Wegwijzer). Zo zorgen we samen voor een soepele overgang van de peutergroep naar de basisschool.

Doorgaande ontwikkelingslijn

Van de peutergroep naar de basisschool, het is een belangrijke stap voor uw kind. Het is een verandering, die leuk maar ook heel spannend kan zijn. Spelen op de peutergroep maakt de overgang naar de basisschool een stuk makkelijker!

Kosten

De kosten voor de peutergroep zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het inkomen van de ouders. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Op onze website staat een rekentool om te berekenen wat de kosten zijn. 

Als uw kind een VVE-indicatie heeft worden de kosten deels gesubsidieerd door de gemeente. 

Inschrijven?

Nieuwsgierig? Loop gerust even binnen!
Inschrijven kan via onze website: www.quadrantkindercentra.nl