Ongevallenverzekering

De Vier Windstreken heeft een basispakket verzekeringen afgesloten. Dit pakket omvat:

1.  Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van het bestuur, het personeel, stagiair(e)s, vrijwillig(st)ers en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse activiteiten deelnemen.

2. Schoolongevallenverzekering

In het kader hiervan zijn verzekerd:

  • De leerlingen tijdens de schooluren en tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten.
  • De bestuursleden, de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel, stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten, gedetacheerden aan de school en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse, maar min of meer met de school verband houdende activiteiten deelnemen.

De verzekering is van kracht tijdens schooltijd en buitenschoolse activiteiten tot één uur voor of na afloop ervan, of zoveel langer als nodig is voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de schoolactiviteiten. 

Men is tijdens schooluren en evenementen in schoolverband verzekerd voor ongevallen. Onder een ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij men plotseling en onafhankelijk van zijn wil wordt getroffen door een van buiten komend geweld, met als gevolg een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel. 

Wanneer als gevolg van een ongeval een fiets, kleding, een bril of iets dergelijks wordt beschadigd, worden kosten hiervoor niet vergoed op grond van deze verzekering. Het moet gaan om letselschade!

Er zijn enkele beperkingen. Wanneer een ongeval opzettelijk wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door roekeloos gedrag of onder invloed van alcohol of drugs, keert de verzekering niet uit. Ook als letsel ontstaat als gevolg van een vechtpartij, tenzij dit gebeurt uit zelfverdediging, keert de verzekering niet uit.

3. Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is bedoeld om de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor schade aan derden als gevolg van handelen of nalatigheid op te vangen.

4. Aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen

Dit is een secundaire aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden. Deze verzekering vergoedt alleen als er geen andere verzekering is, als de ouders van een leerling geen aansprakelijkheidsverzekering  hebben.

hebben. Schade toegebracht door een leerling aan een andere leerling moet in principe verhaald worden via de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende ouders.
De verzekering geldt tijdens het verblijf in school of op het schoolterrein en tijdens het deelnemen aan activiteiten uitgaande van de school onder toezicht van de school.