Kennismaken en aanmelden

We hebben een open aannamebeleid wat betreft de leerlingen, maar we houden vast aan onze eigen protestants christelijke achtergrond. Wij dragen die ook uit en vragen van ouders en leerlingen daarvoor respect te hebben net zoals wij respect tonen voor de achtergrond van niet-protestants-christelijke ouders en kinderen.

Aanmelden

U kunt uw kind alvast inschrijven als het 2,5 of 3 jaar is. Natuurlijk kan een leerling ook op latere leeftijd instromen in onze school door bijvoorbeeld een verhuizing. Indien er in een (combinatie) groep een grotere zorgbehoefte is dan 25% van de kinderen,  is het aannamebeleid in overleg met onder andere de intern begeleider, de directie en de groepsleerkracht(en) of wij passend onderwijs kunnen bieden. Een inschrijfformulier kunt u hieronder downloaden of ophalen bij de directie.

Intake-gesprek en rondleiding

Bij de aanmelding vindt een intake-gesprek en rondleiding plaats met de directeur. Ouders krijgen informatie over de school, de groepen, de visie en het onderwijskundig beleid. Door de rondleiding krijgen ouders een indruk van de sfeer en werkwijze.
We vinden het altijd prettig als het nieuwe kind zelf meekomt bij het intake-gesprek.
Ook vragen we de ouders om een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling.
Klik hier om een afspraak te maken voor dit gesprek.

Wenafspraken

Vanaf dat ze 3 jaar en 10 maanden zijn krijgen nieuwe kinderen de mogelijkheid om alvast drie keer een dagdeel te komen kijken in hun nieuwe klas. Deze zogenoemde wenafspraken worden gemaakt in overleg met de groepsleerkracht.
Leerlingen die in de zomervakantie 4 jaar worden, mogen één middag komen kijken voor de vakantie. Dit doen we op de middag dat alle leerlingen doorschuiven naar de groep waarin ze in het nieuwe schooljaar komen te zitten.