Stages

Er zijn regelmatig studenten op onze school te vinden. We ontvangen pabo-studenten van alle leerjaren van diverse hogescholen:

- Marnix Academie uit Utrecht

- Christelijke Hogeschool Ede

- Driestar Hogeschool uit Gouda.


Ook hebben we jaarlijks een of meer leerlingen uit het voortgezet onderwijs die de maatschappelijke stage bij ons vervullen.
Studenten van de opleiding Sociaal-Pedagogisch Werk (SPW) die de opleiding tot onderwijsassistent volgen, zijn eveneens welkom bij ons.