Stages

Er zijn regelmatig studenten op onze school te vinden. We ontvangen pabo-studenten van alle leerjaren van diverse hogescholen:

  • Marnix Academie uit Utrecht
  • Christelijke Hogeschool Ede
  • Driestar Hogeschool uit Gouda.

Ook hebben we jaarlijks een of meer leerlingen uit het voortgezet onderwijs die de maatschappelijke stage bij ons vervullen.
Studenten van de opleiding Sociaal-Pedagogisch Werk (SPW) die de opleiding tot onderwijsassistent volgen, zijn eveneens welkom bij ons.