Schoolleiding en team

  

Directeur:  Karin ter Horst               IB-er / groep 6/7 (MT lid): Ilse Blok 

 

 

Groep 1/2: 

Anneke van Voorden                          Inge Schravendeel

 

 

Groep 2/3: 

Hilde Hage (MT lid)                          Marjolein van Butzelaar (LIO)

Groep 4/5: Annelie Visser

 

  

Groep 6/7:

Miranda Mak en Ilse Blok                                  

 

 Groep 8:

 Anne van Hoorn

 

Administratie: Jantine Oskam      

Onderwijsassistenten / leerkrachtondersteuner: Betty Beunder, Jeannette Leber, Jeanet de Gelder en Nienke van Wensveen.             

          

Vervanging

Mocht het zo zijn dat de vaste leerkracht afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of voor studie dan proberen we een bekende invalkracht te vinden. De invalkrachten worden geregeld bij de invalpool Gouda. Deze invalpool zorgt voor invallers van alle christelijke basisscholen van De Vier Windstreken.

Het kan in uitzonderlijke omstandigheden voorkomen, dat er geen vervanging te vinden is. Als we geen aanvaardbare oplossing kunnen vinden, kan een groep in eerste instantie verdeeld worden over de overige groepen en in het uiterste geval kunnen de leerlingen een dag thuis blijven. Dat gebeurt dan volgens de richtlijnen van de Inspectie. Dat betekent dat u als ouder(s)/verzorger(s) daarvan schriftelijk of telefonisch op de hoogte wordt gesteld. Leerlingen voor wie er thuis geen mogelijkheden zijn, worden opgevangen binnen school. Alleen in het geval van uiterste nood zullen de kinderen een dag thuis moeten blijven.