Schoolleiding en team

Jeanke van Reenen

Directeur

Sanne Jonkheijm

IB-er / begaafdenbegeleider
(MT lid)

Anneke van Voorden

Groep 1
vertrouwenspersoon

Jana van Lint

Groep 1

Hilde Hage

Groep 2/3 (MT+MR lid)

Annelie Visser

Groep 4/5 (MR lid)

elisa hofman

Groep 5 (LIO)

Jimmy Scheerder

Groep 6 (ICT)

anne de graaf

Groep 7/8 (OR lid)

Jeanet de gelder

Onderwijsondersteunend personeel

Betty Beunder

Administratie en onderwijsondersteunend personeel

Jeanette leber

Onderwijsondersteunend personeel

Vervanging

Mocht het zo zijn dat de vaste leerkracht afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of voor studie dan proberen we een bekende invalkracht te vinden. De invalkrachten worden geregeld bij de invalpool Gouda. Deze invalpool zorgt voor invallers van alle christelijke basisscholen van De Vier Windstreken.

Het kan in uitzonderlijke omstandigheden voorkomen, dat er geen vervanging te vinden is. Als we geen aanvaardbare oplossing kunnen vinden, kan een groep in eerste instantie verdeeld worden over de overige groepen en in het uiterste geval kunnen de leerlingen een dag thuis blijven. Dat gebeurt dan volgens de richtlijnen van de Inspectie. Dat betekent dat u als ouder(s)/verzorger(s) daarvan schriftelijk of telefonisch op de hoogte wordt gesteld. Leerlingen voor wie er thuis geen mogelijkheden zijn, worden opgevangen binnen school. Alleen in het geval van uiterste nood zullen de kinderen een dag thuis moeten blijven.