School en omgeving

Acties voor goede doelen

We doen mee aan acties voor goede doelen, zoals Actie4Kids. Bij deze actie versieren leerlingen een schoenendoos en vul je deze met allerlei spulletjes, waar een kind in een ontwikkelingsland behoefte aan heeft. In de doos gaan schoolspullen, spullen voor de persoonlijke verzorging en wat klein speelgoed.

Actief deelnemen aan de samenleving

We zorgen voor deelname van leerlingen aan en betrokkenheid op de samenleving.

  • Lagere groepen
    In de lagere groepen leren kinderen bijvoorbeeld de omgeving kennen door een thema-aanbod dicht bij de eigen belevingswereld en het werken vanuit concrete activiteiten. Ze brengen veel bezoeken aan instanties en dergelijke in onze eigen omgeving.
  • Hogere groepen
    Daarnaast laten we leerlingen betrokken zijn bij anderen. Zo hebben we kinderen uit hogere groepen bijvoorbeeld zelf verantwoordelijkheid gegeven voor het zoeken van een doel voor het ‘geld voor anderen’ en laten hen acties ontwikkelen om dit te promoten. Ook organiseren we regelmatig een sponsorloop, o.a. voor World Servants en Record for Rio. 
    Leerlingen organiseren ook incidentele acties voor een goed doel zoals een spullenmarkt of Wandelen voor Water.

Herdenking Tweede Wereldoorlog

Leerlingen participeren in de lokale samenleving bijvoorbeeld door op 4 mei de doden uit de Tweede Wereldoorlog (in Waarder) te herdenken en op 5 mei te Bevrijding te vieren.
Ze nemen actief deel aan alle activiteiten rond de Dodenherdenking: een gastlezing over de oorlog, een tentoonstelling vormgeven, een gedicht voorlezen, een krans leggen en een monument verzorgen op de begraafplaats in Waarder.

Excursies

In de loop van het jaar gaan we met de verschillende groepen op excursie. Eénmaal, in het voor- of in het najaar, gaan we kijken in de natuur onder leiding van een medewerker van natuuractiviteitencentrum ‘De Watersnip’.
Daarnaast streven we ernaar om minimaal één maal per jaar een  bezoek te brengen aan een museum of creatieve voorstelling. Een uitstapje naar de bibliotheek staat eveneens eens in de paar jaar op het programma. 
Naar aanleiding van het schoolproject zijn bezoeken aan of van allerlei instanties, instellingen of bedrijven mogelijk.