Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Midden Holland waarin ruim 80 basisscholen uit Gouda en omgeving samenwerken om kinderen de best denkbare onderwijsplek te bieden. Bij Passend onderwijs wordt gekeken naar wat een kind kan en naar wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen.
Bij het samenwerkingsverband kan een beschikking worden aangevraagd voor ondersteuning. De school krijgt dan extra middelen om het betreffende kind te kunnen begeleiden. Ook kan een beschikking voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs worden aangevraagd.

Meer informatie vindt u hier.