Passend onderwijs

 

Passend Onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om allerlei vormen van ondersteuning. Voorbeelden zijn:

  • extra begeleiding op school;
  • aangepast lesmateriaal;
  • speciale hulpmiddelen en
  • onderwijs op een speciale school.

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Midden Holland waarin ruim 80 basisscholen uit Gouda en omgeving samenwerken om kinderen de best denkbare onderwijsplek te bieden. Bij Passend onderwijs wordt gekeken naar wat een kind kan en naar wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen.
Bij het samenwerkingsverband kan een beschikking worden aangevraagd voor ondersteuning. De school krijgt dan extra middelen om het betreffende kind te kunnen begeleiden. Ook kan een beschikking voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs worden aangevraagd. Meer informatie vindt u hier.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven welke zorg wij als school kunnen bieden