Schoolraad

Een mogelijkheid voor ouders om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school is om zitting te nemen in de schoolraad (SR).
De schoolraad bestaat uit ouders waarvan de kinderen op onze school zitten. Dit zijn Michelle Verweij, Sigrid Gorissen, Astrid van Wijk, Leendert Boerefijn en Lisette de Koning.

De raad heeft als taak het actief stimuleren en bewaken van de identiteit van de school. Hierbij valt te denken aan de christelijke identiteit, maar ook aan de ‘eigenheid’ van een dorpsschool en de kwaliteit van het onderwijs dat op school wordt gegeven.
De schoolraad functioneert als een adviesorgaan voor de directie van de school; als geen ander weten ouders (en verzorgers) immers wat er gaande is rond de school en in de woonomgeving.
De SR vergadert ongeveer 5 keer per jaar.