Ouderbijdrage en andere kosten

Elk jaar worden er op school activiteiten georganiseerd, waarvan de kosten niet gesubsidieerd worden. Hierbij kunt u denken aan het schoolreisje het schoolkamp in groep 8, kosten die in de Sinterklaas- en Kerstperiode worden gemaakt.
Om deze activiteiten mogelijk te maken, vragen wij u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 55,- per kind per jaar.
Voor de kleuters die vanaf oktober op school komen, geldt een bedrag van €27,50 en vanaf januari € 22,50.
Aan ouders van kinderen die na 30 april op school komen, wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd. U krijgt aan het begin van het schooljaar via uw oudste kind een brief met een betalingsverzoek voor de bijdrage van uw kind(eren) bij ons op school.