Educatief partnerschap

In onze school zijn ouders van harte welkom. We vinden het heel belangrijk dat ouders/verzorgers en leerkrachten samen proberen de kinderen te begeleiden op een belangrijk deel van de weg naar volwassenheid.
We vinden het prettig om zo veel mogelijk met u in gesprek te zijn over uw kind(eren). Daarvoor mag u gerust de school binnenlopen, zowel bij de leerkrachten als bij de directeur. We zullen tijd vrijmaken om met u over uw kind(eren) te praten.
Zeker wanneer het met uw kind op school niet zo makkelijk gaat zullen we veel contact hebben. Heel belangrijk daarbij is dat we van elkaar weten hoe we de problemen gaan aanpakken en op welke wijze er wordt begeleid, thuis en op school.