Communicatie

De informatieavond

In september houden we een informatieavond. Op deze avond vertelt de directie over de plannen van de school voor het komende schooljaar en over wat al bereikt is. Daarna vertellen de leerkrachten in de groep van uw kind over wat er allemaal aan de orde komen zal in hun groep. Naast de informatie over het lesgeven en de lesstof worden algemene zaken met ouders doorgenomen zoals huiswerk, klassenregels, leerlingvolgsysteem en zelfstandig werken. Ook liggen er materialen en methodes ter inzage. Op deze avond is er voor ouders ruimte om vragen te stellen over de besproken onderwerpen. 

Het rapport

Twee maal per jaar vullen de leerkrachten een rapport in voor de leerlingen en ouders. De leerlingen krijgen een rapport in februari en net voor de zomervakantie. 

De contactavond

Drie maal per jaar worden u  en uw kind uitgenodigd om met de leerkracht op school de diverse ontwikkelingen van uw kind(eren) te bespreken. De gesprekken vinden plaats in oktober, februari en eind juni.
Het rapport wordt meegegeven aan de kinderen vóór het gesprek met de ouders.
Tijdens het gesprek in oktober bespreken ouders en leerkrachten hun indruk over de eerste lesperiode en de tussentijdse vorderingen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt besproken.
In februari en juni worden daarnaast ook het rapport en de uitslagen van de Cito-toetsen besproken.

De leerkracht van groep 8 voert in de herfst de eerste gesprekken over het vervolgonderwijs. Het pre-advies uit groep 7 wordt nogmaals besproken en de verwachtingen en vorderingen in groep 8. In februari zijn de gesprekken met de betreffende ouders over de keuze van de vervolgschool en geeft de leerkracht het definitieve schooladvies. Ook het rapport wordt in dit gesprek meegenomen.
Enkele weken voorafgaand aan de contactavonden ontvangt u een uitnodiging. De dagen waarop de gesprekken zijn, staan op de ouderkalender. 

De Nieuwsbrief

Ongeveer één keer per week verschijnt de nieuwsbrief. Hierin houden we u op de hoogte van actuele zaken. De Nieuwsbrief wordt gemaild. 
U kunt ook incidenteel een themabrief ontvangen. Met deze brief krijgt u inhoudelijke informatie over onderwijskundige ontwikkelingen binnen school en lopende of nieuwe acties. Op deze manier hopen wij u nog beter op de hoogte te houden van waar wij als team mee bezig zijn. 

Overige informatie

De meeste groepsinformatie wordt digitaal verstuurd via social schools. Informatie die urgent is gaat ook mee met het oudste kind van een gezin. Soms wordt er extra informatie meegegeven, die gaat dan meestal over onderwerpen die voor een bepaalde groep belangrijk zijn. Indien het persoonlijke informatie bevat over uw zoon/dochter, wordt dit via de mail gedeeld.

Social Schools

Social Schools is te vergelijken met het besloten deel van een website. Hierop worden foto’s en verslagjes van allerlei activiteiten van groepen en de school gezet. Vanwege de nieuwe AVG wetgeving plaatsen wij gaan berichten meer op de website. Het is belangrijk u aan te melden op social schools aangezien u hier belangrijke groepsinformatie en de uitnodigingen voor gesprekken ontvangt. Dit kan ook via een app op uw smartphone of tablet. Zoek in de Playstore of App Store op Social Schools en download deze gratis app.
U krijgt vanzelf een berichtje als er een nieuw bericht bij de groep van uw kind geplaatst is.