De Wegwijzer

Samen Talent Leren Zien

'Onze school biedt kinderen een veilige plek waar gezien wordt wat zij nodig hebben om te kunnen worden wie zij zijn.'

Hage Nap - directeur

Onze school

We geloven op de Wegwijzer in God. We geloven in Zijn liefde, de liefde voor elkaar en voor de kinderen. Binnen dat geloof past ook dat we zorg willen dragen voor Zijn schepping.

Kwalitatief goed onderwijs is een vanzelfsprekendheid. We willen dat elk kind zich optimaal ontwikkelen kan in onze school. We hebben oog voor het individu en stimuleren de autonomie van onze leerlingen.

Kwaliteit

Samenwerken

Veiligheid

Geloof