De Wegwijzer

Gericht op jouw toekomst

'Onze school biedt kinderen een veilige plek waar gezien wordt wat zij nodig hebben om te kunnen worden wie zij zijn.'

Jeanke van Reenen - directeur

Onze school

De Wegwijzer is een open christelijke school, waar alle kinderen welkom zijn. Kwalitatief goed onderwijs is een vanzelfsprekendheid. Alle kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. We hebben oog voor ieder kind en stimuleren hun autonomie en  talenten . 

Wij willen bijdragen aan gelukkige kinderen die met zelfvertrouwen de wereld leren begrijpen en een stevige basis hebben om hun plek in de samenleving in te nemen. Samen met ouders, geven we richting aan de toekomst van kinderen die ons zijn toevertrouwd. 

Kwaliteit

Samenwerken

Veiligheid

Geloof